Som kund till Cision kan du komma att ta del av kontaktuppgifter till influencers och andra personuppgifter från Cision (inklusive TrendKite – en Cisionplattform) och kan sedan använda dessa uppgifter för att kontakta influencers.

För att säkerställa att influencers informeras på ett korrekt sätt så måste ni säkerställa att Cision och/eller TrendKite (en Cisionplattform) identifieras som källa till dessa influencers personuppgifter i er publika integritetspolicy samt inkludera en länk till Cisions GDPR-site: https://gdpr.cision.se/ 

Vid användande av Cisions plattformar så måste ni även säkerställa att ni följer tillämpliga lagar och regler, i synnerhet de som gäller e-post spamming, integritet och dataskydd inklusive men inte begränsat till a) EU’s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) så som den integrerats i lokal lagstiftning i respektive medlemsstat med ändringar och ersättningar från tid till annan; och b) Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) (GDPR); och c) i den utsträckning tillämpligt , integritetslagstiftning i länder utanför EES.